į pradžią turinys susisiekite  
Projektai » Įgyvendinami projektai

                   

 

Stažavosi Portugalijoje

Paskelbta 2014-03-24

Dvi savaites Portugalijoje stažuotėje dalyvavo Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų direktoriaus pavaduotoja Žydrūnė Vaidachovičienė  pagal Mokymosi visą gyvenimą  Leonardo da Vinči programos projektą Nr. LLP-LdV-PLM-2012-Lt-0766 „Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Portugalijos šalies socialinių paslaugų ir neįgaliųjų ugdymo sistemoje“, kurį Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto dalyviai iš Molėtų, Utenos bei Zarasų rajono socialinių įstaigų ne tik turėjo galimybę išsamiai susipažinti su Portugalijos socialinių paslaugų organizavimo sistema, bet ir įgyti naujų kompetencijų dirbant su socialinės rizikos vaikais, neįgaliaisiais, teikiant kompleksiškas socialines paslaugas.

Šalies socialinių parnerių įvairovė sudarė sąlygas stažuotojams trumpai dirbti užimtumo įstaigose, skirtose vaikams ir suaugusiems su negalia, vaikų globos namuose taip pat dalyvauti susitikimuose su valdžios atstovais. Kartu su Italijos ir Čekijos studentais projekto dalyviai dalyvavo  susitikime su Barselos miesto  savivaldybės atstovais.

Tarpinstitucinė partnerystė, gerai išplėtota socialinių paslaugų teikimo sistema, savanorystės principai, tolerancija neįgaliajam sudaro vienodas sąlygas visiems visuomenės nariams aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Ž. Vaidachovičienė teigė, jog stažuotės programa buvo įgyvendinta sėkmingai, įgyti įgūdžiai, naujos kompetencijos, patirtis skatina daug ką tobulinti savo darbe.

Programa finansuojama iš Europos Sąjungos lėšų pagal Mokymosi visą gyvenimą programos, Leonardo da Vinci paprogramės, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

 

                    

 

 

 

Mūsų įstaiga kaip siunčiantysis partneris dalyvauja  Europos Sąjungos remiamame Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, Leonardo da Vinci paprogramės mobilumo projekte „Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Portugalijos šalies socialinių paslaugų ir neįgaliųjų ugdymo sistemoje“ (sutarties nr. LLP-LdV-PLM-2012-LT-0766).

Projekto dalyviai iš Lietuvos gilins savo žinias bei kompetenciją socialinių paslaugų srityje, dirbs socialinėse institucijose.

Į dviejų savaičių stažuotę kovo 9-22 d. Associaco Intercultural Amigos da Mobilidade (Portugalija) vyksta direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Žydrūnė Vaidachovičienė.

 

 

                                             

 

Svečiavosi Švedijos gimnazistai

Paskelbta 2013-10-25

Stažuotės pagal Mokymosi visą gyvenimą  Leonardo da Vinči programos projektą Nr. LLP-LdV-PV-2013-LT-0937   „Darbuotojų, teikiančių socialines paslaugas vaikams, kompetencijų tobulinimas, perimant gerąją ES šalių patirtį“ Švedijoje metu, direktoriaus pavaduotojos Žydrūnės Vaidachovičienės kvietimu, spalio 22 dieną Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namuose lankėsi Švedijos miesto Vesteros gimnazijos Rudbeckianska mokiniai ir dvi mokinių profesijos mokytojos.

Švedijos gimnazistai susipažino su vaikų gyvenimo sąlygomis, ugdimosi galimybėmis, bendravo su pačiais mažiausiais globos namų ugdytiniais. Po viešnagės globos namuose gimnazistams buvo pristatyta Molėtų progimnazijos veikla, kurioje mokosi mūsų ugdytiniai. Susitikimo su progimnazijos mokiniais metu buvo apsikeista patirtimi, bendrauta, mokytasi.

Programa finansuojama iš Europos Sąjungos lėšų pagal Mokymosi visą gyvenimą programos, Leonardo da Vinci paprogramės, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. 

     

     

 

                                                                                                                   

 

STAŽUOTĖ ŠVEDIJOJE

 

Dvi savaites Švedijos miesto Vesteros gimnazijoje Rudbeckianska stažuotėje dalyvavo Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų direktoriaus pavaduotoja Žydrūnė Vaidachovičienė  pagal Mokymosi visą gyvenimą  Leonardo da Vinči programos projektą Nr. LLP-LdV-PV-2013-LT-0937   „Darbuotojų, teikiančių socialines paslaugas vaikams, kompetencijų tobulinimas, perimant gerąją ES šalių patirtį“

Projekto dalyviai  ne tik turėjo galimybę išsamiai susipažinti su Švedijos ugdymo, socialinių paslaugų organizavimo sistema, bet ir įgyti naujų kompetencijų dirbant su socialinės rizikos vaikais, mokymosi sunkumų turinčiais vaikais, neįgaliaisiais, teikiant kompleksiškas socialines paslaugas.

Švedijos socialinių parnerių įvairovė sudarė sąlygas stažuotojams trumpai dirbti mokymosi įstaigose vaikams su negalia, savarankiško gyvenimo namuose, dalyvauti susitikimuose su globojamų vaikų atstovais, su vietos valdžios atstovais.

Stebėta Rudbeckianska gimnazijos atmosfera, įžvelgti sugebėjimai ugdyti bei sėkmingai reintegruoti į visuomenę vaikus, turinčius mokymosi sunkumų, įvairių negalių, visiems sudarytos vienodos galimybės sėkmingai tęsti mokslus gimnazijose, universitetuose pagal pritaikytas programas. Tarpinstitucinė partnerystė, gerai išplėtota socialinių paslaugų teikimo sistema, tolerancija neįgaliajam sudaro vienodas sąlygas visiems visuomenės nariams dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Ž. Vaidachovičienė teigė, jog stažuotės programa buvo įgyvendinta sėkmingai, įgyti įgūdžiai, naujos kompetencijos, patirtis skatina daug ką tobulinti savo darbe.

Programa finansuojama iš Europos Sąjungos lėšų pagal Mokymosi visą gyvenimą programos, Leonardo da Vinci paprogramės, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. 

 

 

 

 

   

                                             

 

Mūsų įstaiga kaip siunčiantysis partneris dalyvauja  Europos Sąjungos remiamame Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, Leonardo da Vinci paprogramės mobilumo projekte „Darbuotojų, teikiančių socialines paslaugas vaikams, kompetencijų tobulinimas, perimant gerąją ES šalių patirtį" (sutarties nr. LLP-LdV-PLM-2013-LT-0937).

Projekto dalyviai iš Lietuvos gilins savo žinias bei kompetenciją socialinių paslaugų srityje, dirbs socialinėse institucijose.

Į dviejų savaičių stažuotę spalio 6-19 d. Rudbeckianska gimnazija (Švedija) vyksta direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Žydrūnė Vaidachovičienė.

 

 

                                       

 

STAŽUOTĖ ŠKOTIJOS LANGSIDE KOLEDŽE

 

 

 

Molėtų vaikų globos namai įgyvendina Mokymosi visą gyvenimą  Leonardo da Vinči programos projektą Nr. LLP-LdV-PV-2011-LT-0557   „Darbuotojų kompetencijų tobulinimas socialinių paslaugų kokybės gerinimui, perimant geriausią Jungtinės Karalystės patirtį“. Kartu su projekto partneriais iš Utenos, Ignalinos, Rokiškio, Zarasų  rajonų socialinių globos įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovais dvi savaites Škotijos Langside Koledže stažavosi globos namų direktoriaus pavaduotoja Žydrūnė Vaidachovičienė.

 

Projekto dalyviai  ne tik turėjo galimybę išsamiai susipažinti su Škotijos socialinių paslaugų organizavimo sistema, bet ir įgyti naujų kompetencijų dirbant su socialinės rizikos vaikais, mokymosi sunkumų turinčiais vaikais, neįgaliaisiais, teikiant kompleksiškas socialines paslaugas.

 

Škotijos Koledžo socialinių parnerių įvairovė sudarė sąlygas stažuotojams trumpai dirbti mokymosi įstaigose vaikams su negalia, globos namuose, dalyvauti susitikimuose su valdžios atstovais. Kartu su koledžo studentais projekto dalyviai dalyvavo  susitikimuose su Škotijos Parlamento nariais, Savanorių rengimo centro atstovais. Tarpinstitucinė partnerystė, gerai išplėtota socialinių paslaugų teikimo sistema, savanorystės principai, tolerancija neįgaliajam sudaro vienodas sąlygas visiems visuomenės nariams dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

 

 Ž. Vaidachovičienė teigė, jog stažuotės programa buvo įgyvendinta sėkmingai, įgyti įgūdžiai, naujos kompetencijos, patirtis skatina daug ką tobulinti savo darbe.

Programa finansuojama iš Europos Sąjungos lėšų pagal Mokymosi visą gyvenimą programos, Leonardo da Vinci paprogramės, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

  
2011 m. liepos mėn.  Molėtų vaikų globos namai pasirašė dotacijos sutartį su Švietimo mainų paramos fondu. Dotacija skirta, įgyvendinti Leonardo da Vinci programos mobilumo projektui paraiškos Nr. LLP-LdV-PV-2011-LT-0557  „Darbuotojų kompetencijų tobulinimas socialinių paslaugų kokybės gerinimui, perimant geriausią Jungtinės Karalystės patirtį“.

Projektas skirtas specialistams, dirbantiems institucijose, teikiančiose socialines paslaugas pažeidžiamoms gyventojų grupėms bei vykdantiems vaikų socializacijos, neįgalių žmonių integracijos programas. Šiame projekte numatyti dalyviai iš valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų: Molėtų vaikų globos namų,  Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centro, Obelių vaikų globos namų,  nevyriausybinių organizacijų atstovai iš Zarasų krašto žmonių su negalia sąjungos ir VšĮ "Mėlynieji ežerai", Ignalina. Projekto dalyvius galima suskirstyti į dvi tikslines grupes:

- nevyriausybinių organizacijų ir neįgaliųjų asociacijų atstovai ar darbuotojai;

- stacionarių globos įstaigų socialiniai darbuotojai/pedagogai.

Projekto tikslas -  perimti geriausią Jungtinės Karalystės patirtį,  gerinant teikiamų socialinių paslaugų kokybę.

Rezultatas: projekto metu įgyta patirtis sudarys galimybę perimti ir perteikti UK šalies patirtį kokybiškų socialinių paslaugų teikimui Lietuvoje. Bus suformuluoti konkretūs siūlymai Lietuvos organizacijoms, atsakingoms už vaikų globą, neįgaliųjų integraciją, vaikų socializaciją.

Vieta: Jungtinė Karalystė

Laikas: 2011-06-01/2011-12-31

Programa finansuojama iš Europos Sąjungos lėšų pagal Mokymosi visą gyvenimą programos, Leonardo da Vinci paprogramės, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.


           


                                                                        

                                                         

                                                  
 Auditas           
   Šiuo metu yra pilnai užbaigtos visos projekto Nr. 2004-LT0086-IP-2NOR numatytos veiklos ir yra atliekamas auditas. Auditas savo išvadas turėtų pateikti iki 2011 m. sausio 31 dienos.
             Projekto tikslas – plėsti bendruomenines paslaugas, teikiamas tėvų globos netekusiems vaikams Molėtų savivaldybėje. Pagrindiniai projekto uždaviniai: vaikų savarankiško gyvenimo namų statyba; rajono specialistų, dirbančių su tėvų globos netekusiais vaikais ir socialinės rizikos šeimomis, mokymai. Projekto rezultatas – atskiri nedideli pastatai, kiekviename gyvens atskiros vaikų šeimynos. Kiekvienoje šeimynoje gyvens daugiausiai 12 vaikų su savo auklėtoja-mama, o kiekvienam kambary – po vieną ar po du  vaikus.

 

Įkurti savarankiško gyvenimo namai užtikrins vaiko globos bendrųjų tikslų įgyvendinimą: bus sukurtos jaukios ir į namų aplinką panašios sąlygos, tinkamos sąlygos tiek socialinių, tiek savarankiškumo įgūdžių ugdymui bei socialinių paslaugų teikimui.

Projektą vykdo Molėtų vaikų globos namai. Projekto partneris – Molėtų rajono savivaldybė. Paramos suma – 1 735 565 eurai. Projektą finansuoja Norvegija pagal Norvegijos finansinį mechanizmą. Projektą bendrai finansuoja Lietuva. Projekto trukmė – 2009 liepa - 2011 sausis (18 mėnesių).

 


 


 

 


                                                                        
                
                                  Valdžios atstovų vizitas
            

  Sausio 18 dieną naujai statomuose Vaikų savarankiško gyvenimo namuose lankėsi Lietuvos Respublikos premjeras Andrius Kubilius, seimo narys Valentinas Stundys, Molėtų rajono meras Stasys Žvinys. Valdžios atstovai labai gerai įvertino UAB “Lakaja“  atliktus darbus ir Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų panaudojimą.
             Projekto tikslas – plėsti bendruomenines paslaugas, teikiamas tėvų globos netekusiems vaikams Molėtų savivaldybėje. Pagrindiniai projekto uždaviniai: vaikų savarankiško gyvenimo namų statyba; rajono specialistų, dirbančių su tėvų globos netekusiais vaikais ir socialinės rizikos šeimomis, mokymai. Projekto rezultatas – atskiri nedideli pastatai, kiekviename gyvens atskiros vaikų šeimynos. Kiekvienoje šeimynoje gyvens daugiausiai 12 vaikų su savo auklėtoja-mama, o kiekvienam kambary – po vieną ar po du  vaikus.

 

 

Įkurti savarankiško gyvenimo namai užtikrins vaiko globos bendrųjų tikslų įgyvendinimą: bus sukurtos jaukios ir į namų aplinką panašios sąlygos, tinkamos sąlygos tiek socialinių, tiek savarankiškumo įgūdžių ugdymui bei socialinių paslaugų teikimui.

Projektą vykdo Molėtų vaikų globos namai. Projekto partneris – Molėtų rajono savivaldybė. Paramos suma – 1 735 565 eurai. Projektą finansuoja Norvegija pagal Norvegijos finansinį mechanizmą. Projektą bendrai finansuoja Lietuva. Projekto trukmė – 2009 liepa - 2010 gruodis (18 mėnesių).

 


                                                                                                                                                        
E korpuso darbai atlikti laiku  

             Gavus pritarimą, dėl sutaupytų lėšų panaudojimo, iki 2011 m. sausio 14 d. už sutaupytas lėšas UAB „Lakaja“ įrengė korpuso E sienas, uždengė stogą, sumontavo langus, vidaus pertvaras.

             Projekto tikslas – plėsti bendruomenines paslaugas, teikiamas tėvų globos netekusiems vaikams Molėtų savivaldybėje. Pagrindiniai projekto uždaviniai: vaikų savarankiško gyvenimo namų statyba; rajono specialistų, dirbančių su tėvų globos netekusiais vaikais ir socialinės rizikos šeimomis, mokymai. Projekto rezultatas – atskiri nedideli pastatai, kiekviename gyvens atskiros vaikų šeimynos. Kiekvienoje šeimynoje gyvens daugiausiai 12 vaikų su savo auklėtoja-mama, o kiekvienam kambary – po vieną ar po du  vaikus.

Įkurti savarankiško gyvenimo namai užtikrins vaiko globos bendrųjų tikslų įgyvendinimą: bus sukurtos jaukios ir į namų aplinką panašios sąlygos, tinkamos sąlygos tiek socialinių, tiek savarankiškumo įgūdžių ugdymui bei socialinių paslaugų teikimui.

Projektą vykdo Molėtų vaikų globos namai. Projekto partneris – Molėtų rajono savivaldybė. Paramos suma – 1 735 565 eurai. Projektą finansuoja Norvegija pagal Norvegijos finansinį mechanizmą. Projektą bendrai finansuoja Lietuva. Projekto trukmė – 2009 liepa - 2010 gruodis (18 mėnesių).

 


 


 
 

 

 

Sausio 25/27 dienomis Molėtų vaikų globos namų direktoriaus pavaduotoja Žydrūnė Vaidachovičienė dalyvavo parengiamajame vizite Škotijoje, Langside College  pagal Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinči projektą Nr. LLP-LdV-PV-2010-LT-0289, kurį Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Viena iš Glasgow Koledžo studijų programų Sveikatos ir socialinės priežiūros fakultete yra Mokymai ir socialinės paslaugos neįgaliesiems, vaikams iš socialinės rizikos šeimų, vaikams, turintiems mokymosi ir elgesio problemų. Šios programos dėstytojai turi daug patirties dirbant su neįgaliaisiais, mokymosi sunkumų turinčiais vaikais ir jaunuoliais. Koledžo dėstytojai dirba ir kitose Škotijos institucijose kaip savanoriai darbui su neįgaliaisiais, dalyvauja ir rengia įvairius socialinius projektus. Koledžas propaguoja integracijos ir socializacijos principus kasdienėje veikloje ir mokymo programose, aktyviai bendradarbiauja su įvairiomis socialinėmis, neįgaliųjų, labdaros, savanorių organizacijomis, kitais universitetais, organizuoja neįgalių studentų praktikas viešajame ir privačiame sektoriuose. Koledžas turi didelę patirtį socialinio darbo srityje, todėl būsimos stažuotės dalyviai galės įgyti ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių, susipažins su naujais darbo metodai, kuriuos sėkmingai galės taikyti tiesioginiame darbe Lietuvoje.

 

Vizito tikslas buvo aptarti būsimo mobilumo programos projekto “Darbuotojų kompetencijų tobulinimas socialinių paslaugų kokybės gerinimui, perimant geriausią Jungtinės Karalystės patirtį“ sąlygas, kurio pareiškėjas yra Molėtų vaikų globos namai, kaip partneriai projekto dalyviai numatyti iš Utenos, Rokiškio raj., Zarasų bei Ignalinos valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų. 

 


 


 

 


                                                                                        

              Baigiamas „Vaikų savarankiško gyvenimo namų statybos Molėtuose“ projektas   

 

 

 

 

Praėjo pusantrų metų nuo projekto „Vaikų savarankiško gyvenimo namų statyba Molėtuose“ pradžios.

 

 

Projektą vykdo Molėtų vaikų globos namai. Projekto partneris – Molėtų rajono savivaldybė. Paramos suma – 1 735 565 eurai. Projektą finansuoja Norvegija pagal Norvegijos finansinį mechanizmą. Projektą bendrai finansuoja Lietuva.

Pagrindiniai projekto uždaviniai: vaikų savarankiško gyvenimo namų statyba; rajono specialistų, dirbančių su tėvų globos netekusiais vaikais ir socialinės rizikos šeimomis, mokymai. Statybos darbus atlieka UAB „Lakaja“.

Projekto trukmė – 2009 liepa - 2010 gruodis (18 mėnesių).

Viešinimo priemonių dėka apie Norvegijos finansinio mechanizmo ir Lietuvos bendrai finansuojamą projektą sužino daugiau žmonių. Prie statybos aikštelės stovi informacinė lenta, išleisti projekto tikslus bei veiklas viešinantys plakatai ir lankstinukai.

Pasinaudojus Norvegijos finansinio mechanizmo parama, pastatyti ir įrengti du vaikų savarankiško gyvenimo namų korpusai, nupirkti baldai, virtuvės įranga. Iš sutaupytų projekto lėšų toliau statomas trečias korpusas.

Šių metų rugsėjo – spalio mėnesiai buvo organizuoti mokymai specialistams, dirbantiems su tėvų globos netekusiais vaikais ir šeimomis. Mokymų tikslas – suteikti specializuotų žinių ir įgūdžių, padėti efektyviau dirbti su rizikos šeimomis ir vaikais. Mokymai vyko pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programą „Social