Molėtų paslaugų šeimai centro Krizių centro skyrius

Kontaktai:

Soc. darbuotoja Janina Siminkevičienė

el. p. maziukai5@moletuvaikai.lt

Tel. Nr. 8 659 75210

Vietų skaičius – 15

Krizių centro skyriaus veiklos tvarkos aprašas

 

Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų – atsisiųsti

 

Socialinių paslaugų teikimas smurtą patiriantiems asmenims Molėtuose. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0181

 

Nemokamos paslaugos molėtiškiams

Krizių centras Molėtų miesto šeimoms, patiriančioms socialinę atskirtį dėl skyrybų, smurto, nedarbo, sunkumų auginti ir prižiūrėti vaikus, būsto netekimo, teikia laikino apnakvindinimo ir laikino apgyvendinimo paslaugas, psichologo konsultacijas bei socialinio darbuotojo pagalbą.

Darbingiems socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir šeimoms (neįgaliesiems tėvams, daugiavaikėms šeimoms, vienišoms mamoms, socialinius sunkumus dėl smurto išgyvenančioms šeimoms) organizuojama individuali pagalba kūdikių ir mažamečių vaikų priežiūros klausimais, vedami kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo užsiėmimai. Psichologas individualių ir bendrų užsiėmimų metu padeda išsiaiškinti asmens ir šeimos narių emocines problemas, susiklosčiusią situaciją, priežastis, konsultuoja ir kartu ieško veiksmingų problemos sprendimo būdų.

Pasiteiravimui: tel. 868226611, el p. maziukai5@moletuvaikai.lt, adresas Krizių centras, Smilgų g.4, Molėtai.

Kviečiame molėtiškių šeimas pasinaudoti krizių centro paslaugomis

Krizė gali ištikti kiekvieną šeimą, kuri susiduria su iššūkiais: skyrybomis, smurtu, nedarbu, sunkumais auginti ir prižiūrėti vaikus, būsto netekimu. Užsisuka neišprendžiamų problemų ratas, kurį nutraukti yra sunku be kitų pagalbos ir šeima patenka į socialinę atskirtį. Net iš giliausios krizės išeitis tikrai yra. Saugioje aplinkoje žmonės patys išdrįsta spręsti ilgą laiką šeimą kankinusius sunkumus.

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai ir Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) 2020 m. kovo 3 d. pasirašė iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0181 “Socialinių paslaugų teikimas smurtą patiriantiems asmenims Molėtuose” sutartį. Projektas parengtas pagal Molėtų miesto vietos veiklos grupės “Molėtų aitvarai” kvietimą įgyvendinti Molėtų miesto vietos plėtros strategiją: mažinti miesto gyventojų socialinę atskirtį.

Projekto tikslas- išplėsti Molėtų VSGN krizių centro socialines paslaugas, kad sudaryti palankias sąlygas teikti socialinę pagalbą darbingiems socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir šeimoms, t.y. neįgaliesiems tėvams, daugiavaikėms šeimoms, vienišoms mamoms, socialinius sunkumus išgyvenančioms šeimoms, smurtą patiriantiems asmenims ir socialinėje atskirtyje esantiems molėtiškiams. Paslaugos bus teikiamos 2020 m. kovo 3 d. iki 2022 m. kovo 3 d. laikotarpyje, per kurį laikinai apsigyventi ir pagalbą gauti galės 30 asmenų.

Laikino apnakvindinimo ar laikino apgyvendinimo krizių centre paslaugai teikti atnaujintos Molėtų VSGN patalpos, įsigyta buitinės technikos, kompiuterinės įrangos, baldų. Planuojama, kad nuo liepos mėn. krizių centre dirbs socialinis darbuotojas, kuris 340 val. teiks intensyvią individualią pagalbą tėvystės įgūdžių stokojantiems tėvams kūdikių ir mažamečių vaikų priežiūros klausimais, ves grupinius kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo užsiėmimus. Tėvai ir vaikai bendrose veiklose mokysis savarankiškai atlikti visuomeniniame ir šeimos gyvenime reikalingas funkcijas bei pareigas.

Numatoma, kad suaugusiems ir vaikams, patyrusiems socialinę atskirtį ir išgyvenantiems emocinius sunkumus, bus suteikta 200 val. psichologo konsultacijų. Individualių pokalbių metu psichologas sieks sukurti pasitikėjimu ir pagarba grįstus ryšius su asmenimis (šeima), išsiaiškinti jų emocines problemas, susiklosčiusią situaciją, priežastis, konsultuoti ir kartu ieškoti veiksmingų problemos sprendimo būdų. Sustiprinti ir įgiję pasitikėjimo savimi asmenys bus nukreipiami į socialinio ir emocinio ugdymo grupinius užsiėmimus, kuriuose psichologas mokys šeimos narius pažinti savo jausmus, kurti pozityvius tarpusavio santykius, veikti kartu bei užmegzti ryšius su kitais žmonėmis. Dalyviai susipažins su streso bei pykčio valdymo būdais, atsipalaidavimo technika, stiprins savivertę ir motyvuos save savarankiškai priimti sprendimus. Tikimasi, kad pagerės asmenų gyvenimo kokybė, sumažės atvejų, kai mažamečiai vaikai atskiriami nuo tėvų dėl smurto artimoje aplinkoje, tėvų negalios ar įgūdžių stokos savarankiškai pasirūpinti vaikais.

Projekto vykdymo laikotarpiu krizių centre 186 val. neatlygintinai dirbs savanoris, kuris savo veikla prisidės prie projekto vykdymo proceso. Projektas bus įgyvendinamas su dviem partneriais. Molėtų socialinės paramos centras nustatys paslaugų asmenims (šeimoms) poreikį ir nukreips reikalingoms paslaugoms. Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos bendruomenės nariai prisidės prie informacijos apie krizių centro paslaugas viešinimo.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Valstybės biudžeto. Projektui skirta 19 620.00 Eur. Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai prie projekto įgyvendinimo prisidės ir savo lėšomis, projekto veikloms įgyvendinti skirdami ne mažiau kaip 1474,98 Eur.

Kviečiame Molėtų miesto gyventojus (šeimas), patiriančius gyvenimo sunkumus, pasinaudoti nuo šių metų liepos mėn. krizių centre pradedamomis teikti socialinėmis paslaugomis.

Išsamesnė informacija ir pasiteiravimui tel. Nr. 8-659-75210, el. paštas: maziukai5@moletuvaikai.lt. Mūsų adresas: Smilgų g. 4, Molėtai.

 

 

Kiekviena moteris turi….–  Molėtų policijos bendruomenės pareigūnai

Įrengtas žaidimų kambarys

Birželio 1-ąją dieną krizių centre atidarytas žaidimų kambarys, skirtas centre gyvenančioms šeimoms. Žaidimų ir laisvalaikio erdvė įrengta prasmingam mamos laikui su vaiku, šeimos narių prieraišumo stiprinimui bendrų veiklų metu.

     

Tęsiamas krizių centro skyriaus bendradarbiavimas su Utenos moterų centru

2022 m. gegužės 24 d.  Utenos moterų centro savanorės teisinės pagalbos asmenims (šeimoms), nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, klausimais: kaip elgtis patyrus smurtą, skyrybų dokumentų tvarkymas, mediacijos paslaugą, siekiant išspręsti ginčą taikiu 

Susitikimas su Utenos moterų centro savanorėmis

2022 m. vasario mėn. krizių centro skyriuje gyvenančios šeimos susitiko su Utenos moterų centro savanorėmis, kurios konsultavo pagalbos nukentėjusiems nuo smurto klausimais.

     

Bendradarbiavimas tęsiasi

2022 birželio mėn. 22 d. krizių centro skyriaus darbuotojai viešėjo Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre, kur susitiko su Utenos apskrities vyrų krizių centro specialistais bei pasidalino informacija apie centrų veiklą. Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės teikiant pagalbą smurtą patyrusiems asmenims ir jų šeimoms.

 

Poilsis „Triušiukų slėnyje“

Molėtų VSGN krizių centro skyriuje gyvenančios moterys ir jų vaikai 2022-06-15 d. dalyvavo išvykoje į ,,Triušiukų slėnį” (Girios g.2  Antalamėstės k., Saldutiškio sen., Utenos r.). Išvykos dalyviai pamatė naminių gyvūnų įvairovę, susipažino su Mini Zoo gyventojais. Apsilankymo metu vaikai sužinojo apie gyvūnų priežiūrą, maitinimą. Visi dalyviai galėjo pamaitinti bei paglostyti triušiukus,  alpakas ir kitus gyvūnus.  Vaikai smagiai laiką leido žaidimų aikštelėje. Šeimų popietė buvo turininga ir linksma.

     

Skubi pagalba, apsauga ir paslaugos Molėtų miesto šeimoms

Smurtą artimoje aplinkoje patyrę asmenys dažnai jaučia gėdą, kaltę bei atsakomybę dėl to, kas nutiko. Išgyvenimai veikia emocinę būseną, trukdo kreiptis pagalbos. Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų krizių centras trečius metus teikia pagalbą miesto gyventojams/šeimoms, kurioms iškyla sunkumų ir krizių dėl patirto smurto. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Valstybės biudžeto finansuojamos socialinės paslaugos teikiamos darbingiems socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir šeimoms, t.y. neįgaliesiems tėvams, daugiavaikėms šeimoms, vienišoms mamoms, socialinius sunkumus išgyvenančioms šeimoms, smurtą patiriantiems asmenims ir socialinėje atskirtyje esantiems molėtiškiams. Per du metus kreipėsi ir paslaugas gavo 9 Molėtų miesto šeimos, iš kurių: 10 suaugusiųjų ir 14 jų vaikų.  Tęsinį skaityti čia

 

 

2022 m. gruodžio mėn. Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai baigė vykdyti projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0181 “Socialinių paslaugų teikimas smurtą patiriantiems asmenims Molėtuose” veiklas pagal sudarytą finansavimo sutartį su Europos socialinio fondo agentūra. Informaciją skaitykite čia

 

 

Darbo laikas
  • Pirmadienis – Ketvirtadienis
  •  8:00 – 17:00
  • Penktadienį
  •  8:00 – 15:45
Rekvizitai

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Juridinio asmens kodas: 190985787

Steigėjas

www.moletuvaikai.lt © 2024. Visos teisės saugomos.

Interneto svetainės įstaigoms www.svetainesistaigoms.lt

Pakeisti teksto dydį