Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190985787

Pagrindiniai veiklos uždaviniai

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų direktoriaus 2023 metų pagrindiniai veiklos uždaviniai:

1. Užtikrinti kokybišką ir efektyvų socialinių paslaugų teikimą bei prieinamumą.

1.1. Kokybiška laikinai ir nuolat globojamų/rūpinamų vaikų skyriaus veikla.

1.2. Kokybiška krizių centro skyriaus veikla.

1.3. Kokybiška  vaikų dienos socialinės priežiūros skyriaus veikla.

1.4. Kokybiška globos centro skyriaus veikla.

1.5. Kokybiška bendruomeninių vaikų globos namų skyriaus veikla.

1.6. Kokybiška palydėjimo paslaugos jaunuoliams skyriaus veikla.

2. Suorganizuoti regioninę konferenciją „ Pokyčiai vaiko ir šeimos gerovės srityje. Regionų patirtys“.

2.1. Įvertinti ir apžvelgti pokyčiai globos sistemos pertvarkos kontekste. Pasidalinta gerąją patirtimi.

2.2. Parengti pranešimą.

3. Globėjų dienai paminėti suorganizuoti vaikų globos savaitės renginius.

3.1. Susitikimai, ekskursijos, piknikai ir kt. Bus pasakojama apie globą, jos svarbą, globėjo vaidmenį ir jo prasmingumą.

4. Atlikti įstaigos struktūrinius pertvarkymus.

4.1. Panaikinti Laikinai ir nuolat globojamų/rūpinamų vaikų skyrių.

5. Plėsti paslaugas palydėjimo paslaugos jaunuoliams skyriuje.

5.1. Pateikti dokumentus akreditacijai dėl  palydėjimo paslaugos jaunuoliams nuo 16 metų. Bus teikiamos paslaugos mokant jaunuolius savarankiško gyvenimo.

6. Projektinė veikla.

6.1. Įgyvendinti projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001“.

6.2. Koordinuotai mokiniams teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimas Molėtų rajone“ 09.2.2-ESFA-K-730-01-0013.

6.3. Teikti paraišką naujam projektui „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas“.

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų direktoriaus pavaduotojos socialiniam darbui 2023 metų pagrindiniai veiklos uždaviniai:

1.Suorganizuoti regioninę konferenciją „ Pokyčiai vaiko ir šeimos gerovės srityje. Regionų patirtys“. Moderuoti konferencijos procesą. Parengti pranešimą.

1.1. Regioninėje konferencijoje bus įvertinti ir apžvelgti pokyčiai globos sistemos pertvarkos kontekste. Pasidalinta gerąją patirtimi.

2. Organizuoti ir moderuoti intervizijos procesą soc. darbuotojams, budintiems globotojams.

2.1.Soc. darbuotojai ir paslaugos teikėjai dalyvaus intervizijų procese, išanalizuos sudėtingesnes darbines situacijas, aprtars atvejus, ras problemų sprendimo būdus, taikys praktikoje.

3. Organizuoti globėjų padėkos vakarą „Globa – geriausia vaikui dovana“.

3.1. Bus atkreiptas dėmėsys į vaiko globą šeimoje, padėkota esamiems Molėtų rajono globėjams, įteiktos simbolinės atminimo dovanėlės globėjams. Vyks bendravimas prie vaišių stalo, globėjai turės galimybę pasidalinti patirtimi, vakaro metu bus sukurta erdvė globojamiems vaikams žaisti, šokti.

4. Suorganizuoti poilsinę – pažintinę išvyką savarankiško gyvenimo namų namų ir BVGN vaikams prie jūtros.

4.1. Gerinti ir įvairinti vaikų vasaros atostogų praleidimo formą.

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų direktoriaus pavaduotojos ūkio reikalams 2023 metų pagrindiniai veiklos uždaviniai:

1. Atlikti atsargų, ūkio inventoriaus bei ilgalaikio materialiojo turto inventorizaciją.

1.1. Atlikti įstaigos turto inventorizaciją.

1.2. Pateikti reikiamus dokumentus (protokolą, nurašymo bei perkėlimo aktus) buhalterijai, dėl ilgalaikio turto bei ūkinio inventoriaus nurašymo ar perkėlimo.

2. Parengti naujas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles bei viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentą.

2.1. Pagal galiojančius teisės aktus parengti naujas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles.

2.2. Parengti viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentą.

3. Suorganizuoti ir pravesti civilinės saugos mokymus.

3.1. Pravesti civilinės saugos stalo pratybas.

3.2. Pravesti darbuotojų civilinės saugos mokymus.

4. Darbas su „Ecocost“ viešųjų pirkimų programa.

4.1. Viešųjų pirkimų planų, iniciavimo paraiškų pildymas su „Ecocost“ programa.

4.2. Viešųjų pirkimų rašytinių bei žodinių sutarčių suvedimas į „Ecocost“.

Darbo laikas
  • Pirmadienis – Ketvirtadienis
  •  8:00 – 17:00
  • Penktadienį
  •  8:00 – 15:45
Rekvizitai

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Juridinio asmens kodas: 190985787

Steigėjas

www.moletuvaikai.lt © 2024. Visos teisės saugomos.

Interneto svetainės įstaigoms www.svetainesistaigoms.lt

Pakeisti teksto dydį