Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190985787

Pagrindiniai veiklos uždaviniai

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų direktoriaus 2021 metų pagrindiniai veiklos uždaviniai:

1. Užtikrinti kokybišką ir efektyvų socialinių paslaugų teikimą bei prieinamumą.

1.1. Kokybiška laikinai ir nuolat globojamų/rūpinamų vaikų skyriaus veikla.

1.2. Kokybiška krizių centro skyriaus veikla.

1.3. Kokybiška trumpalaikės vaikų iki 6 metų priežiūros skyriaus veikla.

1.4. Kokybiška globos centro skyriaus veikla.

2. Įkurti Bendruomeninių vaikų globos namų skyrių.

2.1. Parengti veiklos dokumentaciją: papildyti nuostatus, parengti tvarkas, aprašus. Gauti licenciją veiklai vykdyti. Suformuoti darbuotojų komandą.

3. Pradėti vykdyti Vaikų dienos centro veiklą.

3.1. Parengti veiklos dokumentaciją, tvarkas, aprašus.

3.2. Atlikti paslaugų viešinimą: parengti straipsnį spaudai, suorganizuoti susitikimą su mokyklų bendruomene, suorganizuoti „Atvirų durų dienos“ renginį.

4. Suorganizuoti globėjų padėkos vakarą „Globa – geriausia vaikui dovana“.

4.1.Bus atkreiptas dėmesys į vaiko globą šeimoje, padėkota esamiems Molėtų rajono globėjams, įteikta simbolinė atminimo dovanėlė. Vyks bendravimas, globėjai turės galimybę pasidalinti patirtimi, bus sukurta erdvė vaikams žaisti, šokti.

5. Kokybės vadybos sistemos diegimas.

5.1. Išsiaiškinti ir pasirinkti socialinėms įstaigoms labiausiai tinkamą sistemą.

5.2. Išanalizuoti finansines ir žmogiškųjų išteklių galimybes sistemai diegti. Esant kvietimams dalyvauti ES projektų sistemos diegime.

6. Projektinė veikla.

6.1. Įgyvendinti projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001“.

6.2. Įgyvendinti projektą „Socialinių paslaugų teikimas smurtą patiriantiems asmenims Molėtuose Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0181“.

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų direktoriaus pavaduotojos socialiniam darbui 2021 metų pagrindiniai veiklos uždaviniai:

1.Organizuoti globėjų padėkos vakarą „Globa – geriausia vaikui dovana“

1.1. Bus atkreiptas dėmesys į vaiko globą šeimoje, padėkota esamiems Molėtų rajono globėjams, įteiktos simbolinės atminimo dovanėlės globėjams. Vyks bendravimas prie vaišių stalo, globėjai turės galimybę pasidalinti patirtimi, vakaro metu bus sukurta erdvė globojamiems vaikams žaisti, šokti.

2. Atlikti Vaikų dienos centro paslaugų viešinimą, parengiant ir pristatant informaciją apie teikiamas paslaugas.

2.1.Didinti teikiamų paslaugų prieinamumą.

2.2. Suorganizuoti „Atvirų durų dienos„ renginį.

3. Dalyvauti rengiant vaikų vasaros socializacijos projektą. Gavus finansavimą organizuoti poilsinę – pažintinę išvyką savarankiško gyvenimo namų vaikams.

3.1. Įvairinti vaikų laisvalaikio praleidimo formų įvairovę, gerinti vaikų pažintinius gebėjimus.

4. Pravesti periodinius (16 val.) socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos mokymus.

4.1.

10 įstaigos socialinio darbuotojo padėjėjų, 1 budintys globotojas dalyvaus kvalifikacijos kėlimo mokymuose.

Socialinio darbuotojo padėjėjai, budintis globotojas pagilins turimas kompetencijas.

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų direktoriaus pavaduotojos ūkio reikalams 2021 metų pagrindiniai veiklos uždaviniai:

1. Paruošti naujas patalpas bendruomeniniams vaikų globos namams.

1.1. Vykdyti apgyvendinimui reikiamų baldų, buitinės technikos, pirkimus.

1.2. Suorganizuoti pagal galiojančius teisės aktus patalpoms reikiamų elektros, šilumos, vandens ir pastatų priežiūros dokumentų parengimą.

2. Atlikti atsargų, ūkio inventoriaus bei ilgalaikio materialiojo turto inventorizaciją.

2.1. Atlikti įstaigos turto inventorizaciją.

2.2. Pateikti reikiamus dokumentus (protokolą, nurašymo bei perkėlimo aktus) buhalterijai, dėl ilgalaikio turto bei ūkinio inventoriaus nurašymo ar perkėlimo.

3. Parengti civilinės saugos mokymo tvarkos aprašą.

3.1. Pagal galiojančius teisės aktus parengti ir suderinti civilinės saugos mokymo tvarkos aprašą.

3.2. Pravesti civilinės saugos mokymus.

Darbo laikas
  • Pirmadienis – Ketvirtadienis
  •  8:00 – 17:00
  • Penktadienį
  •  8:00 – 15:45
Rekvizitai

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Juridinio asmens kodas: 190985787

Steigėjas

www.moletuvaikai.lt © 2023. Visos teisės saugomos.

Pakeisti teksto dydį